Sm 38

Småland: Pjätteryds kyrka


[a=u=æ : ma=ræi : kra=kia :] plæna : þominus : t=æ=kum : bænæþ[ikta : -=- : in muliæribus -... ... ...-ukt=-s : -=æn-=ris tui]

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.


Dopfunten från omkring år 1180 - 1250 är gjord av sandsten och står i Pjätteryds kyrka en dryg mil nordväst om Älmhult. Den stod tidigare i Pjätteryds gamla kyrka, men när den revs 1836 hamnade dopfunten sönderslagen på kyrkogården. Hela inskriften är känd tack vare domprosten Anders Goedings teckning från 1704.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05