Sm 47

Småland: Håringe, Bolmsö


baiþ-
k(r)ak
-Rr-

-


Stenen ligger vid stranden i Gårstadviken i norra änden av Bolmsö, intill en annan liknande sten utan inristning. Till formen liknar stenen en gravhäll, men man kan undra varför den i så fall har hamnat här. Närmaste kyrka ligger tre kilometer bort, och stenen är stor och tung. I Smålands runinskriter återges olika traditioner om stenen, och Rundata ger den dateringen "vikingatida / medeltida eller sentida?". Hur som helst går det inte att se några runor på den nu helt överväxta stenen.

Foto © Christer Hamp 2018-06-12