Sm 45

Småland: Bräkentorp, Tutaryd


* uestin * kar-- * --b- * þesi * efteR * esburn * bruþur * sin * uitrik * þesi * a u-ki*muti

Västen gjorde detta minnesmärke efter Esbjörn, sin broder, denna minnesvård vid vägmötet.


Runstenen står rest i ett gravfält vid Bräkentorpasjöns norra strand fem km sydost om Ljungby. Ursprungligen stod den två km längre söderut vid ett vägmöte utmed vägen mellan Tutaryd och Södra Ljunga.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05