Sm 51

Småland: Forsheda kyrkogård


tusti × r...i ...tin × eftiR kuno × mak × sin × þ... ...---s × ... × uistar- × uar- ...

Toste reste stenen efter Gunne, sin måg ... västerut blev ...


Runstenen står rest på kyrkogården sydost om Forsheda kyrka. Den påträffades 1866 när kyrkogården skulle utvidgas, men stora delar av inskriften hann förstöras innan det upptäcktes att det fanns runor på stenen. Idag är det svårt att se att det finns någon inskrift alls. Runstenen står mitt i en nivåskillnad på kyrkogården, med den kortare sidan vänd mot kyrkan. På den sidan finns en slinga, men inga runor, och det är på den sidan som den förklarande skylten står. Runorna finns på den längre sidan, den man ser från den lägre nivån, men är mycket svåra att upptäcka.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04