Sm 52

Småland: Forsheda allmänning, Forsheda socken


ᚱᚼᚢᛚᚠ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚭᛋᚴᛁᚼᛚ ᛬ ᚱᛁᚦᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚭᚾᛋᛁ ᛬ ᛂᛏᛁᛦ ᛬ ᛚᛁᚠᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚠᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛂᛋ ᛬ ᚢᛅᚱᚦ ᛬ ᛏᚢᚦᚱ ᛬᛬ ᚭ ᛬ ᛋᚴᚭᚾᚢ ᛬ ᚾ ᛬ ᚴᛅᚱᚦ᛬ᛋᛏᚭᚴᚢᛘ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚠᚢᚱᚦᚢ ᛬ ᚭ ᛬ ᚠᛁᚾᚼᛁᚦᛁ ᛬

: rhulf : auk : oskihl : riþu : stin : þo[nsi] : etiR : lifstin : fuþur : sin : es : uarþ : tuþr :: o : skonu : (n) : karþ:stokum : auk : furþu : o :: finhiþi [:]

Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som dog i Skåne i Gårdstånga, och blev förd till Finnveden.


Runstenen står rest i skogen några meter söder om väg 27, en kilometer väster om Forsheda. På skylten vid stenen spekuleras om att Livsten kan ha dött i slaget vid Gårdstånga under Knut den stores krig mot Anund Jakob, även om det inte uttryckligen står så på stenen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04