Sm 54

Småland: Södra Unnaryds kyrka


guþ gøme · h : igibrRhtso(n)
sial : a^n : knutær
hiar likær

Gud bevare Herr Ingebrikts sons själ. Han Knut ligger här.


Gravhällen från 1200-talet sitter klamrad till södra väggen i vapenhuset. Den återfanns vid reparation av kyrkan 1909. Ännu en runsten ska finnas inmurad någonstans i kyrkan, okänt var.

Foto © Christer Hamp 2017-07-18