Sm 55

Småland: Eckersholm, Byarums socken


᛬ ᚼᛅᚴᛦ ᛬ ᚴᚢᛚᚴᛦ ᛬ ᛅᚢᚴᛦ ᛫ ᚴᚢᚦᚴᚢᚱᛦ ᛬ ᚱᛁᚦ ᛬ ᛁᛏᛦᚾ ᛬ ᚦᛅᚾ ᛬ ᛁᛋᚢᚾᛦ ᛬ ᛅᚢᛏᛁ ᛬ ᛦᛏᛁᚾ ᚠ

: hakR : kulkR : aukR * kuþkurR : riþ : itRn : þan : isunR : auti : Rtin f

Hake, Kolke, Auke, mor och dotter, reste stenen, sönerma, efter Sten, fadern


Runstenen står rest vid några gamla hålvägar. Det finns en tydlig skylt vid stora vägen intill. Inskriften är svårläst, och kan vara en nonsensinskrift av någon som inte kunde runskrift. Det har trots allt gjorts flera tolkningsförsök - det här ovan är efter Rundatas tolkning.

Foto © Christer Hamp 2009-05-10