Sm 65

Småland: Åkers prästgård


manurfik kubl * þim

... kummel ...


Korset av granit står rest på ett gravfält med resta stenar, numera Gammelgården, Åkers hembygdsförening.

Foto © Christer Hamp 2009-05-10