Sm 64

Småland: Västhorja, Värnamo socken


þurun : sati : stin : eftiR : oskil : buta : sin : auk : eftiR ᛫ sunu : sina : suin : auk : tufa : kuþ : hialbi : selu : þiRa

Torun satte stenen efter Eskil, sin man, och efter sina söner Sven och Tove. Gud hjälpe deras själ.


Runstenen står rest i norra delen av Värnamo, på Jönköpingsvägens östra sida. Den tre meter höga stenen verkar vara en favoritsittplats för fåglar, att döma av hur övre delev an stanan ser ut.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04