Sm 67

Småland: Bringetofta kyrka


kum her magnus

... herr Magnus


Putsinskriften finns i koret på södra sidan, i övre delen av det rödfärgade området, längst åt väster.

Foto © Christer Hamp 2017-07-21

Tillbaka till listan