Sm 68

Småland: Bringetofta kyrka


mahno
fuþorkhniastm(l)(R)
k(i)(u)(r)kh---(l)m
frof------

Magnus fuþorkhniastbmlR ...


Putsinskriften finns på insidan av långskeppets östra vägg, över trappan upp till predikstolen. Den består av fyra rader, och är mycket svår att se.

Foto © Christer Hamp 2017-07-21

Tillbaka till listan