Sm 7

Småland: Enet, Skatelövs socken


ᚦᛂᚱᛁᚦᚱ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᚦᚢᚾᛅᚴᛁ ᛬ ᛋᛅᛏᚢ ᛫ ᛂᚠᛏᚱ ᛫ ᚱᚢᛘᛅᚱ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛋ

þeriþr * ak * þunaki : satu * eftr * rumar * kuþ * ialbi * kuþ at * as

Torfred (el. Torfrid) och Tunn-Åke (el. Tunnacke) satte (stenen) efter Rodmar. Gud hjälpe Gud hans ande


Runstenen står rest innanför gärdesgården till gården Enet 2 km öster om Grimslöv. Vid mitt besök var grinden stängd och skyltad med "Privat". Tolkningen är enligt skylten vid stenen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04