Sm 8

Småland: Rävagården, Dänningelanda socken


[i-l]þki[R] * auk * roþ[ein * l... s]te[in] * e[ft]iR * hiþin * sun * sin *

Fridger (el. Tjodger ?) och Rodälv ... stenen efter Hedin, sin son.


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats i en åkerkant, där vägarna från Kalvsvik och Tävelsås förr möttes. 200 meter norr om stenen stod Dänningelanda medeltida kyrka, som brann ned 1750. Tolkningen är efter skylten vid stenen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-03