Sm 70

Småland: Hylletofta kyrka


...uþor--uþor(b)(h)fu...-rk...þorkh---...

-


Furustocken står nu i tornkammaren en trappa upp i Hylletofta kyrka. Den upptäcktes i korgolvet under altaret vid restaurering 1956. Inskriften ser närmast ut som en skrivövning. Smålands Runinskrifter anger ingen trolig ålder för stocken.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02