Sm 71

Småland: Norra Sandsjö prästgård


× erinuorþr × let × reisa × stein × þena × eftiR × heka × faþur × sin × auk × heru × faþur : hans × auk × karl × hans × faþur ... × heru × hans × faþur × auk × þiagn × hans × faþur × auk × eftiR × þe × lagfaþrga × fem ×

Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader ... Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, och efter dessa fem förfäder


Den ståtliga runstenen står rest på en ås några hundra meter sydost om Norra Sandsjö kyrka intill Sandsjöns strand, en mycket vacker placering. Stenens text är också märkvärdig, för den nämner inte bara föregående generation utan går fem generationer tillbaka bland förfäderna

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan