Sm 73

Småland: Terle, Skepperstads socken


: hulmi : let : ka[ra : bro : ift]R : þurkut : fnþr : sia

Holme lät göra bron efter Torgöt, sin fader


Runstenen står sedan 1917 rest innanför östra kyrkogårdsmuren vid Skepperstads kyrka. Ursprungligen har den stått i sankmarken norr om torpet Terle, men slogs på 1800-talet i bitar och användes i husbyggen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02