Sm 72

Småland: Ramkvilla kyrka


ᚱᛂᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛂᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᚴ
ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᚭᚾᛏ × ᚼᛅᚾᛋ ×

... reisa × stein × auk × k--- ... hialbi × ont × hans ×

... resa stenen och gjorde ... hjälpe hans ande


Runstenen av granit sitter inmurad i kyrkans södra vägg i markhöjd, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09