Sm 85

Småland: Alseda kyrkogård


* ku-k-R auk þiR * bruþr * ristu : s... ...[nsi * ef]tiR * [ma]R(t)in : sin : faþur : sun hurstins

... och hans bröder reste denna sten efter Martin, deras fader, Torstens son


Runstenen står rest i kyrkogårdens sydöstra hörn. På 1600-talet låg den som grund under klockstapeln, försvann senare och återfanns 1890 vid grävningarbeten på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08