Sm 87

Småland: Repperda, Alseda socken


: haral[t(R)] ... ...ftii : ... [br](u)þur sin

Harald ... efter ... sin broder


Fragmentet av runstenen återfanns sommaren 2003. Det står nu rest på en gräsmatta vid Repperda gård, inte långt från fyndplatsen. Ytterligare ett fragment finns bevarat, men jag vet inte var.

N 57.401460
E 15.318680

Foto © Christer Hamp 2016-08-20