Sm 89

Småland: Repperda skattgård, Alseda socken


Foto © Christer Hamp 2009-05-08