Sm 89

Småland: Repperda skattgård, Alseda socken


᛬ ᛒᚢᛁ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛅ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚦᚢᚱᚴᚢᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬

: bui : sati : stin : þana : eftiR : þurkut : bruþur :

Boe satte denna sten efter Torgöt, sin broder


Runstenen av grå granit står rest omedelbart söder om väg 47 i Repperda. Intill den finns ett äldre gravfält från järnåldern med närmare 130 gravar.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08