Sm 95

Småland: Lannaskede kyrka


u... (u)k ... þe=r * (l)(e)tu leka * ufi(R) ...--o-o * -ans ...þ(e) e-- * ...ok

... och ... de lät lägga över ... deras


Runinskriften finns på den liggande gravhällen av skiffer mellan de stående gavelhällarna vid södra väggen i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09