Sm 94

Småland: Lannaskede kyrka


kinfast(r) ...et : lekia ... totu[r] * sina

Ginfast ... lät lägga ... sin dotter


Det som återstår av gravhällen av porfyr sitter klamrat till södra väggen i vapenhuset. Även om kyrkan är stängd går det att se både Sm 94 och Sm 95 genom fönstret i norra väggen. De här bilderna är dock tagna inne i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09

Tillbaka till listan