Sm 98

Småland: Myresjö gamla kyrka


ᛋᛂᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛏᚢᛏᛅ ᛫ ᛋᚢ ᛬
ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᚴᛅᚢᛋ ᛬

... seti : stin : þansi : eftiR : tuta : su : -... bruþur : kaus :

... satte denna sten efter Tota, son ... Gauts broder


Fragmentet av runstenen av grå granit står uppställt i kyrkan intill långhusets västra vägg bakom bänkarna på norra sidan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-10