Sö 100

Södermanland: Jäders kyrka


-

-


Stenen sitter inmurad i södra långhusmuren ett par meter upp

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan