Sö 101

Södermanland: Ramsundsberget


ᛋᛁᚱᛁᚦᚱ ᛬ ᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛒᚢᚱ ᛬ ᚦᚬᛋᛁ ᛬ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᛬ ᛅᛚᚱᛁᚴᛋ ᛬ ᛏᚢᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᚱᛘᛋ ᛬ ᚠᚢᚱ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ ᛬ ᚼᚢᛚᛘᚴᛁᚱᛋ ᛬ ᚠᛅᚢᚦᚱ ᛬ ᛋᚢᚴᚱᚢᚦᛅᚱ ᛒᚢᛅᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᛋ ᛫

siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur * salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata * sis *

Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder, Orms dotter, för Holmgers själ, fadern till Sigröd, sin make.


Sigurdsristningen från omkring år 1040 är en av de mest magnifika av alla runristningar. Den berättar i bild, närmast i serietidningsstil, episoder ur sagan om Sigurd Fafnersbane. Texten i runslingan har ingenting med bilderna att göra. Släkten har även låtit resa Assurstenen ( U 617 ) vid Bro kyrka i Uppland.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06