Sö 103

Södermanland: Vävle, Jäders socken


: biurn ᛫ kirþi ᛫ kuml ᛫ þisa ᛫ at ᛫ hulfast ᛫ faþur ᛫ sin ᛫ auk ᛫ ᛫ iarl ᛫ broþur ᛫ sin ᛫

Björn gjorde detta minnesmärke efter Holfast, sin fader, och Jarl, sin broder.


Runstenen står rest på östra sidan om vägen mellan Jäder och Ekhammar, intill avtagsvägen till Kapellgården.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01