Sö 102

Södermanland: Vävle, Jäders socken


omuþa ᛫ lit ᛫ raisa ᛫ stain ᛫ þinsa ᛫ eftir ᛫ ku[na]... sun ᛫ sin ᛫ kuþ ᛫ ialbi ans ᛫ (s)alu

Amoda lät resa denna stene efter Gunne, sin son. Gud hjälpe hans själ!


Runstenen har flyttats runt en hel del genom åren, och står nu rest några meter öster om vägen mellan Jäder och Ekhammar, nära Vävle gård. Den lutar betänkligt framåt och står nog inte så länge till.

Foto © Christer Hamp 2018-08-25