Sö 105

Södermanland: Högstena, Kjula socken


: hulmuiþr : -þi-(s)... ...(R) ...ur--(r)- su[n] han : uaR : fa-in : m(i)- : ikuari ×+

Holmvid [reste denna sten efter] Torbärn [?], sin fader. Han var faren med Ingvar.


Runstenen står rest på ett fält på östra sidan om vägen drygt två kilometer söder om Kjula kyrka. Mitt emot den, på vägens västra sida, står en rest sten utan inskrift.

Foto © Christer Hamp 2023-10-18