Sö 106

Södermanland: Kungshållet, Kjula socken


alrikR ¤ raisti ¤ stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula × um × uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aR + kuni + alaR ×

Alrik reste stenen, Sigrids son, efter sin fader Spjut, som varit västerut, brutit borg och slagit borgmän. Färdens fästen kände han alla.


Runstenen står på Kjula ås, norr om gamla vägen mellan Strängnäs och Eskilstuna, nära toppen av den backe, som kallas Kungshållet. Stenen är över tre meter hög och står imponerande placerad mellan en stor gravhög och det som idag är en stig på gravhögens norra sida, men på vikingatiden var den stora vägen.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01