Sö 107

Södermanland: Balsta, Klosters socken


: rulifR : raisti : stein : þnsi : at : faþur : sin : skarf : ha[n] uaR : farin : miþ : ikuari :

Rodleif reste denna sten efter Skarv, sin fader. Han hade farit med Ingvar


Stenen stod tidigare vid korsningen Klostergatan - Kjulavägen, mitt på en vändplan på ett industriområde, i östra delen av Eskilstuna. Mitt emot stenen stod Sö 108. Under 2004 flyttades de båda stenarna 150 meter åt nordost och ställdes upp intill Sö 109.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31

Tillbaka till listan