Sö 109

Södermanland: Gredby bro, Klosters socken


ormar auk × uifriþ ¤ auk × hulmriþ ¤ auk × kal ¤ auk ¤ þolfr auk ¤ (s)krim(i) ¤ þu ¤ hui ¤ --(s)keni ¤ litu (r)(s)(a) × stin × aftir þolf ×

Ormar och Vifrid och Holmfrid och Kal och Tolv och Skrime, dessa äkta makar lät resa stenen efter Tolv.


Stenen står vid Balsta Trädgårdsallé i östra delen av Eskilstuna. Intill den står Sö 107 och Sö 108 sedan 2004.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31

Tillbaka till listan