Sö 111

Södermanland: Stenkvista kyrkogård


᛫ helki ᛫ auk ᛫ fraykaiR ᛫ auk ᛫ þorkautr ᛫ raistu ᛫ merki ᛫ siRun ᛫ at ᛫ þiuþmunt faþur ᛫ sin

Helge och Fröger och Torgöt reste runtäckta vårdar efter Tjudmund, sin fader


Runstenen står rest väster om väg 53, mellan kyrkogården och vägen. Den har en torshammare där korset brukar vara inhugget.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31