Sö 118

Södermanland: Ostra, Sundby socken


uitr : lit : raisi : merki : at : biorn : in : kuþ : hialbi : ant :

Önd lät resa minnesvården efter Björn och Gud hjälpe anden!


Runristningen är gjord på ett stort stenblock på östra sidan om en grusväg 70 m söder om väg 953, 8 km nordost om Eskilstuna.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06