Sö 119

Södermanland: Gundband, Vallby socken


ᛘᛅᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚢᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛦᚴ ᛬ ᚴᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬

mal : auk ᛫ iul : auk ᛫ kRk : raisti :

M(åns) A(nders) L(arsson), J(ohan) O(lov) L(arsson), K(arl) Ö(sten) K(arlsson) reste


Runstenen står rest i södra delen av en skogklädd kulle 70 m nordväst om väg 955, 5 km nordost om Eskilstuna. Enligt Södermanlands runinskrifter "är det frestande att antaga inskriften ristad i jämförelsevis modern tid", detta av flera anledningar: runslinga och kors saknas, det nämns inte över vem stenen är rest, och ristarnas namn anges genom initialer.
Min egen observation är att inskriften inte verkar slutförd enligt intentionen; den slutar mitt på högra sidan med gott om plats att fortsätta med det man kunde vänta sig, nämligen namnet på den stenen blivit rest över och en avslutande kommentar.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06