Sö 120

Södermanland: Skogshall, Ärla socken


+ fastulfR + sun + uiulfs + lit + hagua + stain + at + hulmkaiR + broþur + sin + auk + þoruar + moþur + sina + guþ + healbi + ant + þaiRa +

Fastulv, Viulvs son, lät hugga stenen efter Holmgeir, sin broder, och Torvar, sin moder. Gud hjälpe deras ande.


Ristningen finns på ett stort stenblock i skogen ett tiotal meter väster om vägen mellan Mortorpakrogen och Mosstorp, en kilometer väster om väg 53. Ristningen finns på västra sidan, som är vänd från vägen. En skylt finns vid vägen.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31