Sö 124

Södermanland: Bogsta kyrka


ᚼᚢᛚᛘᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚴᚱᛁᛘ ᛫ ᚠᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᛅᚴᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫

hulmstain * auk * sihuiþr * þaiR [r]aistu * at * þokrim * faþur * sin * auk * at * hakstain *

Holmsten och Sigvid reste [stenen] efter Togrim sin fader, och efter Haksten.


Stenen sitter nu inmurad i sakristians norra vägg, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2011-06-24