Sö 125

Södermanland: Bogsta kyrka


[ketilfas × let * reisa ×] tsein × eftiR × bryniulf × f[aþur × sin × guþan × hialmbi * i]n heilhi × kristr × h[ans| |sal]

Kättilfast lät resa stenen efter Brynjulf, hennes gode far. Helige Kristus hjälpe hans själ.


Runstenen står rest på kyrkogården ett par meter öster om kyrkan. Den har tidigare legat som tröskelsten och är mycket nött.

Foto © Christer Hamp 2011-06-24