Sö 138

Södermanland: Aspa, Ludgo socken


: hiar : stainr : stin : at : kuþan : ybis : arfa : ak : þurunaR kylu : broþurs : kuþ hialbin : at :

Här står stenen efter den gode arvingen till Öpir och Torun, Gyllas broders sten. Gud hjälpe anden.


Runstenen står rest på östra sidan om väg 223. På andra sidan vägen står Sö 137. Översättningen ovan är enligt skylten vid stenarna. Södermanlands Runinskrifter berättar att texten är avfattad på fornyrdislag och moderniserar den så här:

Hög står
stenen efter gode
sonen till Öbber
och till Torun,
till Gyllas broder.
Gud hjälpe anden!

Men det står inte vad han hette.

Foto © Christer Hamp 2013-09-29