Sö 165

Södermanland: Grinda, Spelviks socken


kuþrun : raisti : stain : at : hiþin : uaR : nafi suais : uaR : han :: i : krikum iuli skifti : kristr : hialb : ant : kristunia :

Gudrun reste stenen efter Hidin, var brors(syster-)son till Sven. Var han i Grekland, guld skiftade. Kristus hjälp anden! Kristus älskade han alltid.


Runstenen står rest i åkerkanten 130 m öster om väg 223, intill Sö 166.

Foto © Christer Hamp 2017-07-23