Sö 166

Södermanland: Grinda, Spelviks socken


: kriutkarþr : ainriþi : suniR : kiarþu : at : faþur : snialan : kuþuiR : uaR uastr : a : aklati : kialti : skifti : burkiR : a : sahks:lanti : suti : kaula

Grytgard, Ändride, sönerna, gjorde [minnesmärket] efter sin käcke fader. Gudver var västerut i England, skiftade danagälden, hemsökte i Saxland befolkningens städer.


Runstenen står rest i åkerkanten 130 m öster om väg 223, intill Sö 165.

Foto © Christer Hamp 2017-07-23