Sö 182

Södermanland: Läggesta


...- : sun : sin : uikik * h(a)... ...

... sin son Viking. Han ...


Fragmentet finns nu i Mariefreds kyrkas vapenhus, intill Sö 334

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan