Sö 183

Södermanland: Viggeby, Kärnbo socken


: sibi : auk : rusia : auk : krifi : þiR : raistu : stin : þansa : at : sluru : faþur : sin

Sibbe och Rysja och Krifi de reste denna sten efter Slora, sin fader


Runstenen står rest bakom sista huset på vägen, på privat mark. Den nås lättast via traktorvägen ett par meter norr om vägen till huset. Den är upprest invid en troligen mycket gammal väg som har gått längs den dåtida strandkanten, men som nu bara är en enkel stig mellan gärdena. Omedelbart i närheten av stenen finns ett antal gravfält.

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan