Sö 187

Södermanland: Harby, Toresunds socken


× þaiR þurþr × auk × bruni × auk × tiþkumi × letu × raisa × stin × þensa × aftiR × syiþbalka × faþur × sin × kuþ × hialbi × isolu × hans ×

Tord och Brune och Tidkume lät resa denna sten efter Svedbalke, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest 5 m väster om vägen Stallarholmen - Mariefred, i en backe norr om Hista.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan