Sö 184

Södermanland: Årby, Kärnbo socken


hermuþr : lit : raisa × stain : þinsa × at × al + bruþur × sin : kuþan × kuþ hialbi anta + hans

Hermod lät resa denna sten efter Hall (?), sin gode broder. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest vid gamla landsvägen vid Årby, några meter öster om nya vägen, 3 km väster om Mariefred.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01