Sö 20

Södermanland: Smedsta, Hölö socken


...uþmunr ti : riti : stin : þensa * abtiR : þurfas : fu... ...

Gudmund lät resa denna sten efter Torfast ...


Runstenen står rest vid en vägkorsning mellan Smedsta och Åkerby, 2 km nordost om Hölö samhälle.

Foto © Christer Hamp 2013-05-09