Sö 22

Södermanland: Håga, Mörkö socken


* þrikr : auk : frusti : litu : k(a)r[a * bro : a]uk * [l]itu raisa : stin at : orma : faþur : sin : koþan

þrikr och Froste lät göra bron och resa stenen efter Orme, sin gode fader


Runstenen står rest 80 m sydost om Mörkö kyrka, där avtagsvägen till Fridal börjar. Den upphittades 1901 ett stycke därifrån och restes på sin nuvarande plats 1907.

Foto © Christer Hamp 2019-06-22