Sö 202

Södermanland: Östa, Ytterselö socken


: þurbyrna : resti : s(t)(a)i[n] --(n)a : yti : usbaka : faþur : sen ai ×× ati (k)(u)la:hui ×

Torbjörn reste denna sten efter Ospake, sin fader, han ägde ...


Runstenen står i den så kallade Östa hage väster om Stallarholmen, troligen på sin ursprungliga plats, och något femtiotal meter norr om Sö 203

Ristare: Äskil 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan