Sö 203

Södermanland: Östa, Ytterselö socken


' byorn ' auk * kerþar ' litu ' rasa ' stan ' þina ' at ' bryþr * sena * uikik ' auk * sigfast ' bali * risti '

Björn och Gerdar lät resa denna sten efter sina bröder Viking och Sigfast. Bale ristade


Stenen står rest i västra delen av Stallarholmens samhälle, på norra sidan om Håstahagvägen. Något femtiotal meter norr om den står Sö 202.
En nästan likalydande text finns på Sö 197 vid Kolsundet några kilometer österut.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan