Sö 204

Södermanland: Överselö kyrka


Sö 204

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan  Ristningen